PRIVACY & COOKIE POLICY RAKE

[ONLY ONLINE AVAILABLE IN DUTCH AT THE MOMENT, PLEASE CONTACT US FOR THE ENGLISH VERSION]

Wij vinden jouw privacy belangrijk. In deze privacy- en cookie policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken van bezoekers van onze website. Ook leggen we uit hoe we jouw privacy beschermen.

Deze privacy- en cookie policy kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor de laatste versie onze website op www.ra-ke.com/privacy-legal. De privacy- en cookie policy kan worden opgeslagen of geprint met behulp van de knoppen bovenaan deze pagina.

Voor vragen over deze policy kun je contact opnemen met info@ra-ke.com.

1. Wanneer is deze privacy- en cookie policy van toepassing?

Deze privacy- en cookie policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de website www.ra-ke.com door RAKE, gevestigd aan het Baron G.A. Tindalplein 117, 1019 TW Amsterdam.

2 Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

RAKE is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website www.ra-ke.com. Voor vragen kun je contact opnemen via info@ra-ke.com.

3 Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Voor het leveren van onze producten

  Uitleg
  Wij dienen een aantal persoonsgegevens te verwerken voordat onze producten bij je in huis zijn. Met deze gegevens zorgen we bijvoorbeeld dat onze zwembroeken naar het juiste adres worden verstuurd en dat wij contact met je kunnen opnemen over de status van jouw bestelling.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken jouw contactgegevens (zoals emailadres, telefoonnummer), adresgegevens en bankgegevens.

  Wat is de juridische basis?
  De juridische basis is het uitvoeren van een overeenkomst met een consument (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

  Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens voor dit doeleinde?
  Wij verwerken deze persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de verkoop van onze producten.
 • Voor het technisch en functioneel beheer van onze website

  Uitleg
  Wanneer je de website van RAKE bezoekt, verwerken onze websitebeheerders een aantal technische gegevens. Dit is nodig om de website te laten werken en om de website te beheren. Zo kunnen we bijvoorbeeld technische storingen oplossen en kun jij snel de juiste zwembroek vinden. Hiervoor gebruiken we ook cookies, daarover meer hieronder bij punt 5.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken hiervoor technische gegevens, zoals bezochte internetpagina’s, de gebruikte internetbrowser en de duur van je bezoek aan onze website.

  Wat is de juridische basis?
  De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van RAKE de goede werking van de website te waarborgen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

  Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens voor dit doel?
  Wij bewaren deze gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het technisch en functioneel beheer van de website en in ieder geval niet langer dan twee weken.
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze website

  Uitleg
  Wij kunnen geaggregeerde persoonsgegevens verwerken om gebruikersgedrag op de RAKE website te analyseren. Hiermee kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  We gebruiken algemene gegevens over het gebruik van de RAKE website, zoals bezochte webpagina’s, de gebruikte internetbrowser en de duur van je bezoek aan onze website.

  Wat is de juridische basis?
  De juridische basis voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang de goede werking van de website te waarborgen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

  Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
  Wij bewaren deze technische gegevens niet langer dan zes maanden voor dit doeleinde.
 • Ter naleving van wettelijke verplichtingen

  Uitleg
  Soms verwerken wij jouw gegevens om te voldoen aan een wettelijke plicht. RAKE kan dan verplicht zijn jouw gegevens te openbaren, bijvoorbeeld tijdens een juridische procedure.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Dat hangt ervan af. Wij verwerken voor dit doeleinde mogelijk de persoonsgegevens die je verstrekt bij het gebruik van onze website, zoals naam en adresgegevens.

  Wat is de juridische basis?
  De juridische basis is de verplichting voor een verantwoordelijke om te voldoen aan een wettelijke plicht (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

  Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
  Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk zijn verplicht.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

RAKE verwerkt jouw persoonsgegevens met zorg. Wij delen jouw gegevens alleen met de derde partijen die staan beschreven in deze privacy- en cookie policy.

Met de volgende partijen deelt RAKE jouw persoonsgegevens:

PostNL
Postbus 30250
2500 GG ‘s-Gravenhage

Google Ireland Limited
Gordon House,
Barrow Street 4,
Dublin, Ierland

TransIP
Schipholweg 9B
2316 XB Leiden

Antagonist
Neptunusstraat 27B,
7521 WC Enschede

Uitsluitend als we daartoe wettelijk zijn verplicht, verstrekt RAKE persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

5. Welke cookies gebruikt RAKE?

Zoals elke website gebruikt de RAKE website cookies. Als je helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kun je de instellingen van je internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Waarschijnlijk kun je dan niet gebruik maken van alle onderdelen van onze website.

RAKE gebruikt allereerst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de website. Alleen indien je hiervoor toestemming geeft, gebruiken we ook cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de website. Met behulp van niet-noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over jouw websitegebruik en onthouden wij jouw keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de pagina’s die je hebt bezocht en de duur van een gebruikssessie. In elk geval bewaart RAKE een cookie niet langer dan noodzakelijk.

6. Mogen personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?

Personen jonger dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens aan RAKE verstrekken als zij daarvoor schriftelijke toestemming hebben gekregen van een van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers die deze privacy- en cookie policy heeft gelezen.

7. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. RAKE heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies en onrechtmatige verwerking van deze gegevens. RAKE gebruikt bijvoorbeeld beveiligde servers, firewalls, encryptie en fysieke beveiliging.

8. Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER doorgegeven?

Ons kantoor en de derde partijen zoals hierboven beschreven, zijn gevestigd in Nederland of Europa. Het kan echter voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) die geen passend beschermingsniveau van persoonsgegevens bieden. In het geval RAKE persoonsgegevens aan deze landen doorgeeft, zal RAKE passende beschermingsmaatregelen treffen.

9. Waar kun je terecht met vragen en verzoeken om inzage en verwijdering?

Je kunt op elk moment en kosteloos inzage verzoeken in de persoonsgegevens die RAKE over je verwerkt. Deze persoonsgegevens kun je door ons laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast kun je ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een ander bedrijf. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door RAKE. Tot slot heb je het recht om bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Je kunt een schriftelijk verzoek sturen via info@ra-ke.com. Vermeld in je verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen dit verzoek zo snel mogelijk behandelen, in ieder geval binnen de wettelijke termijn.